รีวิว ฮิโรชิม่า

รีวิว ฮิโรชิม่า หรือ ฮิโรชิมะ จังหวัดหนึ่งของญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบ จากช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

รีวิว ฮิโรชิม่า ฮิโรชิมะประวัติเป็นอย่างไร?

รีวิว ฮิโรชิม่า ฮิโรชิมะเป็นจังหวัดหนึ่งของญี่ปุ่นที่ อยู่ทางตะวันตกของเกาะฮกชู มีเมืองเอกอย่างเมืองฮิโรชิมะ จังหวัดนี้มีประวัติมาอย่างยาวนาน ย้อนไปในสมัยสงครามกลางเมือง เซ็งโงะกุ ในช่วงปี1589 ก่อนการจัดตั้งรัฐบาลเอโดะเพียงไม่นาน ด้วยคำบัญชาของขุนพล โมริ เทรูโมโตะ เป็นผู้สร้างนครฮิโรชิมะ เพื่อนเป็นเมืองหลวงในอิทธิพลของเขา

จนกระทั่งภายหลังได้มีการย้าย ออกมาจากปราสาทโคริยามะในเขตอากิ ในการย้ายเมืองใหม่นี้ ได้สร้างปราสาทฮิโรชิมะขึ้นมาแล้วเสร็จ ในปี 1592 จนกระทั่งต่อมาขุนพลเทรูโมโตะ ได้พ่ายแพ้ให้กับรัฐบาลโชกุนอย่าง โทกูงาวะ อิเอยาซุ

ทำให้เมืองแห่งนี้ถูกรวบรวม เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลนั้นเอง ต่อมาในยุคสมัยเมจิที่ระบบขุนนาง และโชกุนได้ถูกยกเลิกไป มีการรวมอำนาจสูงสุดไว้ที่องค์จักรพรรดิในปี 1871 นครแห่งนี้ได้กลายมาเป็นจังหวัด ตลอดจนกลายเป็นเมืองสำคัญ เที่ยวญี่ปุ่น

ทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น วิถึชีวิตผู้คนในเมืองได้ถูกเปลี่ยนไป ตามยุคสมัยที่ชาวตะวันตกได้เข้ามา ติดต่อแลกเปลี่ยนการค้ารวมถึงวัฒนธรรม ทำให้เมืองนี้ได้กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมในช่วงปี 1870 และมีการก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ 

ของโรงเรียนรัฐบาลหนึ่งในเจ็ดโรงเรียน ที่ถูกสร้างขึ้นในยุคเริ่มแรก และในเวลาต่อมาได้มีการสร้างท่าเรืออูจินะ จึงทำให้เมืองนี้เป็นเมืองท่าที่สำคัญของญ๊่ปุ่น เมืองแห่งนี้นับว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่พาให้ประเทศญี่ปุ่นได้ก้าวเข้าสู่

ยุคใหม่อย่างรวดเร็วและทำให้ช่วงเวลานั้นเอง ญี่ปุ่นพัฒนาก้าวไปเป็นมหาอำนาจทางเอเชีย และสามารถต่อกรกับกองเรือรัสเซีย ที่เดินทางค่อนโลกเพื่อมาโจมตีญี่ปุ่น และกรณีพิพากในพอร์ทอาเธอร์ ทำให้ญี่ปุ่นได้รับชัยชนะรัสเซีย

ซึ่งเป็นมหาอำนาจอีกประเทศหนึ่งในยุโรป และต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ฮิโรชิมะเองนับว่าเป็น ที่ตั้งฐานทัพขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น และเป็นท่าเรือสำคัญในการผลิตเรือรบ และการผลิตยุทธปัจจัยที่ใช้ในสงคราม จนกระทั่งได้ถูกทิ้งระเบิดปรมาณู

ที่เมืองแห่งนี้ในชื่อ ลิตเติลบอย ได้สร้างความเสียหายให้กับเมืองเป็นวงกว้าง และคร่าชีวิตประชาชนทีเดียวไปกว่า 80,000 คน อีกทั้งมีคนที่ได้รับผลกระทบ จากรังสีของระเบิดจนเสียชีวิต หรือมีรูปร่างที่ผิดปกติ อาคารบ้านเรือนเสียหายไปกว่า 69 % ของเมือง เที่ยวญี่ปุ่น

นับว่าเมืองแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ ที่โหดร้ายมากเลยทีเดียว จึงทำให้เมืองนี้กลายเป็น เมืองอนุสรณ์ที่หลงเหลือจากยุคสมัย ของสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้นเอง

รีวิว ฮิโรชิม่า

รีวิว ฮิโรชิม่า ฮิโรชิมะมีสิ่งที่สำคัญกับญี่ปุ่นอย่างไร?

ด้วยที่ตั้งของเมืองนี้ติดกับทะเล และกลายเป็นท่าเรืออันสำคัญของญี่ปุ่น ในการผลิตเรือรบต่างๆช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 รวมถึงอุตสาหกรรมในการผลิตยุทธปัจจัยของญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรก ที่ถูกส่งลำเลียงไปยังพื้นที่ต่างๆ ที่กองทัพญี่ปุ่นไปนั้นเอง จึงทำให้เมืองแห่งนี้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมในช่วงเวลานั้น จนกระทั่งได้รับผลกระทบจากการทิ้งระเบิด จากฝ่ายสัมพันธมิตรจนเมืองแห่งนี้ย่อยยับ

และจบลงด้วยระเบิดปรมาณู ที่ทำให้เมืองแห่งนี้ราบคาบเลยทีเดียว หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง เมืองแห่งนี้จึงเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่ง ของสันติภาพและอนุสาวรีย์ของเด็กหญิง ซาดาโกะ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากรังสีระเบิด

ด้วยตัวเองที่รู้ว่ากำลังจะตาย จึงพับนกกระดาษให้ครบพันตัว ไปญี่ปุ่นต้องขอวีซ่าไหม แต่สุดท้ายเธอก็ได้สิ้นใจไปก่อน ที่จะพับครบพันตัวนั้นเอง จึงกลายเป็นตำนานอีกบทหนึ่ง ที่โลกได้ระลึกถึงผลกระทบจากการใช้ ระเบิดปรมาณูหรือนิวเคลียร์นั้นเอง

เพื่อยับยั้งความเสียหาย ที่คล้ายกับเมืองแห่งนี้ที่ถือว่าเป็น แบบอย่างของประเทศอื่นๆ จนกระทั่งปัจจุบันยังมีอาคาร ที่หลงเหลือจากการถูกทิ้งระเบิด ให้เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงช่วงเวลานั้น ได้ศึกษากันนั้นเองและในปัจจุบันเมืองแห่งนี้

ถูกพัฒนาไปอย่างไม่น่าเชื่อว่าเมืองแห่งนี้ เคยถูกทิ้งระเบิดมาก่อน บ้านเรือนต่างๆรวมถึงสถานที่ต่างๆ ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ในยุคหลัง จนกลายเป็นอีกเมืองหนึ่ง ที่เป็นนิยมของการท่องเที่ยวญี่ปุ่นนั้นเอง

ฮิโรชิมะสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอย่างไร?

ฮิโรชิมะเองนั้นนอกจากจะเป็น เมืองอุตสาหกรรมในอดีตและเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ ที่สำคัญกับประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากสงคราม เที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรก ที่ทำให้เมืองนี้เสียหายไปเกือบทั้งเมือง ปัจจุบันนั้นกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว หนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ ในประเทศญ๊่ปุ่นเลยทีเดียว เพราะด้วยจุดเด่นเมืองแห่งประวัติศาสตร์แล้ว ยังเต็มไปด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น และธรรมชาติภูเขาป่าไม้ที่สวยงาม

อันเป็นที่ตั้งของเมืองนี้ศูนย์กลางจังหวัดของฮิโรชิมะ สถานที่ท่องเที่ยวแรกคือ สวนสาธารณะสันติภาพ อันเป็นไฮไลท์ของเมืองแห่งนี้เลยทีเดียว เพราะที่นี้เต็มไปด้วยเรื่องราวผลกระทบ จากการถูกทิ้งระเบิดปรมาณูในอดีต ภายในยังมีสถานที่อันเป็น

สัญลักษณ์ของสันติภาพอย่าง โดมปรมาณู ที่เป็นสภาพตึกที่เหลือรอด จากการถูกทิ้งระเบิดปรมาณูที่มีอนุภาพ ร้ายแรงเป็นอย่างมากเลยทีเดียว โดยในอดีตตึกแห่งนี้เป็น ไปญี่ปุ่นต้องขอวีซ่าไหม ศูนย์การประชุมพาณิชยกรรม ฮิโรชิมะ หลังจากถูกระเบิดไปแล้วโครงสร้าง เที่ยวญี่ปุ่น

ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้ให้อยู่ในสภาพเดิม จนกระทั่งได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี1996 เพื่อเป็นสัญลักษณ์สินติภาพ ต่อต้านการใช้ระเบิดปรมาณูนั้นเอง นอกจากสัญลักณ์ของสนติภาพแล้ว ยังมีตำนานที่ถูกเล่าขาน กันจนมาถึงปัจจุบันที่เกี่ยวกับ

ผลกระทบจากระเบิดปรมาณูอย่าง เด็กหญิงซาดาโกะ ที่ได้มีอาการเจ็บป่วยจากระเบิดปรมาณู ทำให้เธอพับนกกระดาษ 1,000 ตัว เพื่ออธิฐานขอพรให้หาย แต่เธอก็ได้สิ้นใจไปเสียก่อน เพื่อนๆของเธอจึงพากันช่วยพับนกกระดาษให้ครบ

และฝั่งไปพร้อมกับเธอจนกลายเป็นเรื่องราวตำนาน ที่โด่งดังไปทั่วทั้งโลกนั้นเอง จึงเกิดกลายเป็นอนุเสาวรีย์ขึ้น และยังมีพิพิธภัณฑ์สินติภาพที่เก็บ เรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับผลกระทบต่างๆ จากการถูกทิ้งระเบิดของเมืองนี้นั้นเอง

ทำให้สวนสันติภาพแห่งนี้เป็นไฮไลท์หนึ่ง ของการมาเท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้ สถานที่ต่อไปคือ ปราสาทฮิโรชิมะ เป็นปราสาทขนาดใหญ่ 5 ชั้น ล้อมรอบไปด้วยคูน้ำ ไปญี่ปุ่นต้องขอวีซ่าไหม ที่ถูกสร้างขึ้นในยุคสมัยเซ็งโงะกุ ในปี 1589 โดยเจ้าเมืองโมริ เทรุโมโตะ หลังจากได้รับผลกระทบจากระเบิดปรมาณู ปราสาทแห่งนี้ได้รับความเสียหาย จึงได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่ และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมอีกด้วย ชั้น 2

ของปราสาทยังมีการแสดงร่ายรำ ฮิโรชิมะ ( Aki Hiroshima Busho Tai ) ซึ่งเป็นการแสดงทางวัฒนธรรม ที่เก่าแก่อีก อย่างหนึ่งของญี่ปุ่น และในส่วนของชั้นบนสุด ทำให้เห็นวิวได้โดยรอบเมืองฮิโรชิมะนั้นเอง เราไปกันต่อ วัดเซนโคจิ

เป็นวัดที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัด ด้วยความโดดเด่นของวัดนี้คือ หอระฆังสีแดง จากห้องโถงเซคิโดทำให้มองเห็นวิวทะเลอันสวยงาม จนขึ้นชื่อว่าเป็นวัด 1 ใน 100 จุดชมวิวของญี่ปุ่นเลยทีเดียว วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะวัดเซนโตจิ เมืองโอโนนิจิ ที่สามารถมองเห็นเกาะรอบๆได้ รวมถึงทะเลเซโตะที่อยู่ด้านหน้านั้นเอง สถานที่สุดท้าย ภูเขาชิราทากิ ภูเขาโขดหินสูง 227 เมตร 

จุดเด่นของที่นี้คือสองข้างทางขึ้นนั้น เรียงรายไปด้วยพระพุทธรูป กว่า 700 องค์ และบนยอดเขามีพระพุทธรูปเจดีย์ ที่ถุูกแกะสลักด้วยหินนั้นเอง อีกทั้งที่แห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิว ทะเลเซโตะและอาทิตย์ตกดิน อันสวยงามนั้นเอง ถ้าหากเดินทางมาในหน้าร้อน ไปญี่ปุ่นใช้เงินเท่าไหร่

ก็จะพบดอกซากุระบาน และดอกไม้เปลี่ยนสีปกคลุมพื้นที่แห่งนี้ สถานที่ท่องเที่ยวของฮิโรชิมะ ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมาก ภายในจังหวัดแห่งนี้ที่นับว่ามีที่ตั้ง อยู่ท่ามกลางธรรมชาติของท้องทะเลนั้นเอง ไปญี่ปุ่นต้องขอวีซ่าไหม

รีวิว ฮิโรชิม่า

ปัจจุบันฮิโรชิมะเป็นอย่างไร?

หลังจากได้รับผลกระทบจากภัยสงคราม ที่เรียกได้ว่านับหนึ่งใหม่กันเลยทีเดียว กับเมืองอุตสาหกรรมแห่งนี้ ปัจจุบันได้รับการฟื้นฟูและเยียวยา เมืองแห่งนี้กลายมาเป็น เที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรก สถานที่ท่องเที่ยวพักตากอากาศ ของทะเลเซโตะทางทิศตะวันตก ของประเทศญี่ปุ่นและยังเป็นแหล่งประมง ขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น ที่เป็นขึ้นชื่อของเมืองนี้ พาให้เมืองแห่งนี้ได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง หลังจากที่ได้รับผลกระทบ

จากระเบิดปรมาณูที่ส่งผลร้าย ต่อสภาพแวดล้อมต่างๆภายในเมือง รวมถึงระบบนิเวศอื่นๆอีกด้วย แต่ด้วยประเทศญี่ปุ่นที่มีความอดทน และสามัคคีได้ผลักดันระบบเศรษฐกิจ ทั้งประเทศพร้อมกับพัฒนาเมืองแห่งนี้ ให้กลับมาเป็นเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญ ต่อประเทศในด้านอุตสาหกรรม เหมือนเช่นเดิมนั้นเอง จึงเป็นสิ่งที่ทำให้โลกได้เห็น ความสามารถของคนในประเทศญี่ปุ่นนั้นเอง ไปญี่ปุ่นใช้เงินเท่าไหร่

สรุปการท่องเที่ยวในฮิโรชิมะเป็นอย่างไร?

นับว่าเป็นจังหวัดที่มีวิวธรรมชาติอันสวยงาม และด้วยเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ในอดีต ที่ติดกับทะเลอันเป็นเส้นทางการค้า ในอดีตที่มาติดต่อกับญี่ปุ่นในยุคแรกๆ เที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรก เมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรม และเรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์ ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 จากทางฝั่งญี่ปุ่นที่เป็นฝ่าย ได้รับความเสียหายจากการถูกทิ้งระเบิดปรมาณู ที่ถือว่าเป็นครั้งแรกของโลก ที่เริ่มมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์นั้นเอง ไปญี่ปุ่นใช้เงินเท่าไหร่

เพื่อเป็นการยุติความเสียหาย ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จึงทำให้เมืองนี้ได้ถูกแปรเปลี่ยน เป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ ที่ต่อต้านสงครามนั้นเอง จึงทำให้ มองว่า ฮิโรชิมะ เป็นเมืองที่ได้รับผลกระทบ จากการถูกทิ้งระเบิดปรมาณู ที่ได้รับความเสียหายไปเกือบทั้งเมือง

และสามารถพลิกฟื้นเมืองนี้กลับมา เป็นเมืองใหญ่เช่นเดิมที่มีผู้คนอาศัย อยู่กันอย่างเช่นเดิมเหมือนในอดีต ถึงแม้พื้นที่แห่งนี้จะเป็นฝันร้าย ของชาวญี่ปุ่นหลังจากพ่ายแพ้สงครามนั้นเอง กลับกลายเป็นเมืองท่องเที่ยว อีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมนั้นเอง ไปญี่ปุ่นใช้เงินเท่าไหร่

เกมดังPSP

เที่ยวปารีส