เกาะกวมอยู่ไหน

เกาะกวมอยู่ไหน เกาะกวม หนึ่งในดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา

เกาะกวมอยู่ไหน เกาะกวมประวัติ เป็นอย่างไร?

เกาะกวมอยู่ไหน เกาะกวมเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนประเทศสหรัฐอเมริกา มีที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปรซิฟิก และเป็นดินแดนที่ไม่มีการปกครองตนเอง โดยคนในพื้นที่ดั่งเดิมนั้น คือชาวเมอร์โรที่อพยพมาบนเกาะแห่งนี้ เมื่อ 3,500 ปีก่อนนั้นเอง เกาะแห่งนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของ เกาะมาเรียนา มีเมืองหลวงชื่อ ฮากัตญา ( Hagatna ) เดิมทีมีชื่อว่า อากาญา ( Agana )

ที่แห่งนี้ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ยอดนิยมของประเทศญี่ปุ่น เพราะด้วยมีระยะทางที่ไม่ไกล และเกาะแห่งนี้นับว่ามีประวัติศาสตร์ร่วม กับประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งในอดีตนั้นเองเกาะแห่งนี้ ถูกค้นพบโดยชาวสเปนที่เดินเรือ

มาพบเกาะแห่งนี้ที่มีชาวพื้นเมืองอย่าง ชาวเมอร์โรอาศัยอยู่นั้นเอง และทำให้เกาะแห่งนี้เป็นอาณานิคมแห่งหนึ่งของสเปน มาอย่างยาวนานจนกระทั่ง ถึงยุคสงครามสเปน – สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1898 ซึ่งในช่วงเวลานั้นเอง สเปนมีอาณานิคมในดินแดนอเมริกาใต้มากมาย

แต่แล้วก็ได้ถูกสหรัฐอเมริกายึดครองในที่สุด รวมถึงเกาะกวมแห่งนี้นั้นเอง ที่สหรัฐได้เข้ามายึดครองเกาะแห่งนี้แทนนั้นเอง ทำให้ในเวลาต่อมานั้นเอง สหรัฐได้ปกครองเกาะแห่งนี้มา ตั้งแต่ยุคนั้นมาถึงปัจจุบันนั้นเอง ด้วยจุดยุทธศาสตร์ทางทะเล ของเกาะแห่งนี้

ทำให้สหรัฐอเมริกาก่อตั้งกองทัพเรือ ยังเกาะแห่งนี้ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ และเป็นที่ตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแปรซิฟิก ซึ่งเป็นทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกานั้นเอง จนกระทั่งมาถึงยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นได้เลือกประกาศสงครามกับสหรัฐ โดยการโจมตีอ่าวเพอร์ฮาเบอร์

รวมถึงเกาะแห่งนี้ที่เข้ายึดครองได้สำเร็จ จากนั้นได้จับชาวพื้นเมืองรวมถึงชาวอเมริกัน ที่อาศัยอยู่ที่เกาะนี้ไปเป็นเชลย รวมถึงการลงโทษเชลยอย่างทารุณ อีกทั้งยังมีการสังหารชาวพื้นตายลงไปอย่างมาก ถ้าเทียบกับยุคอาณานิคมที่ผ่านมา ชาวพื้นเมืองที่สูญเสียไปนั้น

เรียกได้ว่าเกือบถึงครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรเลยทีเดียว ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลงนั้น เกาะแห่งนี้จึงกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งหนึ่ง ทางประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกานั้นเอง 

เกาะกวมอยู่ไหน

เกาะกวมอยู่ไหน เกาะกวมมีความสำคัญอย่างไรในภูมิภาคนี้?

ด้วยที่ตั้งของเกาะแห่งนี้ มีขนาดเนื้อที่กว่า 549 ตารางกิโลเมตร ส่วนเหนือของเกาะเป็นที่ราบหินปูนประการัง ส่วนทางใต้ของเกาะนั้นเป็นภูเขาไฟ และมีแนวประการังล้อมรอบเกาะนี้เอาไว้นั้นเอง นอกจากความสวยงามของเกาะแห่งนี้แล้ว ยังมีทรัพยากรธรรมชาติ ที่ช่วยให้เกาะแห่งนี้กลายเป็นที่ตั้งของกองทัพเรือสหรัฐ และยังเป็นจุดยุุทธศาสตร์ทางทหารที่สำคัญ ทางด้านมหาสมุทรแปรซิฟิก

นับว่าเป็นแนวป้องกันของสหรัฐอเมริกา ทางด้านตะวันตกของประเทศนั้นเอง หากมีสงครามเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชีย หรือภัยที่กำลังเข้ามาทางแปรซิฟิก ฐานทัพเรือขนาดใหญ่แห่งนี้ จึงกลายเป็นด่านปราการด่านแรก ของประเทศสหรัฐเลยทีเดียว

เพราะด้วยที่ตั้งสำคัญแห่งนี้ชาวสเปน ได้เข้ามาบุกเบิกก่อนเป็นเวลาหลายร้อยปี ก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะเข้ามาครอบครองต่อ ในช่วงเวลานั้นเองสเปนก็ได้ประโยชน์ จากที่ตั้งของเกาะด้วยเช่นกัน เพราะมีที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย และใกล้กับหมู่เกาะเครื่องเทศอย่าง

ฟิลลิปปืนส์นั้นเอง ทำให้สเปนเองได้รับประโยชน์จากเกาะแห่งนี้ ไปด้วยเช่นกันนั้นเอง จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันที่โลกของเรา ไม่มีสงครามเหมือนในอดีต ทำให้เกาะแห่งนี้นอกจากจะเป็นฐานทัพเรือ ยังกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ของประเทศสหรัฐอเมริกา

เพราะด้วยความโด่งดังของเกาะฮาวาย ทำให้การพัฒนาเกาะแห่งนี้ในด้านการท่องเที่ยว ได้ใช้โมเดลเดียวกันกับเกาะฮาวายนั้นเอง ทำให้เกาะแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ อีกแห่งหนึ่งของโลกที่มีความสวยงาม ทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งนั้นเอง

เกาะกวมสถานที่ท่องเที่ยวมีอะไรบ้าง?

เกาะแห่งนี้ที่ตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแปรซิฟิก มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก เพราะด้วยเกาะแห่งนี้ที่เกิดขึ้นเอง ท่ามกลางธรรมชาติทำให้เกาะแห่งนี้ มีแนวประการังล้อมรอบอยู่ เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเกาะแห่งนี้เลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ ผูกพันธ์กับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์โลกเลยทีเดียว ที่ทำให้เป็นจุดสนใจของเกาะแห่งนี้ และยังได้เห็นกองเรือรบสหรัฐ

ของฐานทัพเรือสหรัฐประจำเกาะนี้นั้นเอง สถานที่ท่องเที่ยวแรกคือ Gun Beach หาดแห่งนี้มีชื่อที่มาจากสงครามโลกครั้งที่ 2 จากการปะทะกันที่ดุเดือด ของทหารญี่ปุ่นและทหารอเมริกา ทางตอนเหนือของหาดแห่งนี้ จึงได้เกิดเป็นชื่อหาดแห่งนี้นั้นเอง

หาดที่นี้มีความเงียบสงบ เหมาะแก่การมาพักผ่อน และมีพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ อย่างป้อมปืนของญี่ปุ่น ที่ยังคงประจำอยู่ที่เดิมให้เราได้ศึกษากัน ความสวยงามของหาดที่นี้ เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมักชื่นชอบมาชมบรรยากาศ ของหาดที่นี้อันแสนสงบ

และชมแสงพระอาทิตย์ตกนั้นเอง นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารมากมาย เหมาะสำหรับการพักผ่อนในแบบครอบครัวเลยทีเดียว อีกทั้งยังมีที่พักรีสอร์ทมากมาย ที่รองรับนักท่องเที่ยวนั้นเอง นับว่าเป็นการพักผ่อนอันแสนสงบนั้นเอง สถานที่ต่อไปคือ Guam Pacific war Museum

พิพิธภัณฑ์ของเกาะที่เก็บรวบรวม วัตถุทางประวัติศาสตร์ในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 มียุทธโธปกรณ์ จากทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นทางญี่ปุ่นหรือสหรัฐอเมริกานั้นเอง นอกจากนี้ยังมีการบอกเล่าประวัติ ของยุทธการการยึดเกาะแห่งนี้คืนจากญี่ปุ่น

มีการโชว์เครื่องแต่งกายของทหารญี่ปุ่น ในแต่ละตำแหน่งชั้นยศ รวมถึงอาวุธสงครามจากยุคสมัยนั้น ถูกเก็บรวบรวมไว้ที่แห่งนี้นั้นเอง หากใครที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ จะต้องชอบสถานที่แห่งนี้นั้นเอง ด้วยนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นจำนวนมาก

มาท่องเที่ยวยังเกาะแห่งนี้ ทำให้มีแผ่นป้ายภาษาญี่ปุ่นบรรยายด้วยนั้นเอง เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีการเก็บบันทึก หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในสงครามแปรซิฟิกนั้นเอง เราไปกันต่อที่ Fort Apugan เป็นป้อมปราการอันเก่าแก่

ตั้งแต่ยุคอาณานิคมสเปนเข้ามาปกครองเกาะนี้ โดยป้อมแห่งนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตาร์ ในช่วงเวลาหนึ่งของเกาะแห่งนี้ จุดที่ป้อมแห่งนี้ตั้งทำให้เห็นวิว อันกว้างของเกาะแห่งนี้นั้นเอง ป้อมใหญ่ที่เป็นมรดกจากยุคสมัย ยังคงตั้งอยู่ที่เดิมเป็นสัญลักณ์อย่างหนึ่งที่

บอกเล่าเรื่องราวของป้อมปราการแห่งนี้ เพราะด้วยสเปนที่เข้ามาปกครอง ในช่วงศตวรรษที่ 16 จนถึงศตวรรษที่ 19 นับว่าเป็นเวลากว่า 4 ร้อยปีเลยทีเดียว ก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะเป็นเจ้าของเกาะแห่งนี้ จนมาถึงปัจจุบันที่อยู่ในเขตการปกครอง ของกองทัพเรือสหรัฐนั้นเอง สถานที่สุดท้ายคือ Haputo Beach หาดแห่งนี้เป็นหาดยอดนิยมอีกแห่ง ที่นักท่องเที่ยวต่างเดินทางมาพักผ่อน ชมความสวยงามของที่นี้ที่ น้ำทะเลสีฟ้าใสเห็นพื้นทราย ด้านล่างใต้น้ำเลยทีเดียว ในช่วงเวลาแดดยามบ่ายนั้น ผู้คนมักจะมานอนอาบแดดบนชายหาด เพื่อรับแสงยูวีบนชายหาดแห่งนี้นั้นเอง  สถานที่ท่องเที่ยวในเกาะกวมไม่ได้ มีเพียงเท่านี้ยังคงมีสถานที่ท่องเที่ยว ทางธรรมชาติอีกมากมาย ให้เราได้ท่องเที่ยวพักผ่อนกับบรรยากาศ ธรรมชาติทางทะเลแห่งนี้นั้นเอง

เกาะกวมอยู่ไหน

ปัจจุบันเกาะกวมเป็นอย่างไร?

ด้วยที่ตั้งของกองทัพเรือสหรัฐ เป็นศูนย์บัญชาการในภูมิภาคแปรซิฟิก ที่คอยป้องกันประเทศทางด้านทิศตะวันตก และยังเป็นศุนย์กลางสั่งการ ในภูมิภาคเอเชียนั้นเอง รวมถึงในฐานทัพฟิลลิปปินส์ที่สหรัฐ ได้เช่าพื้นที่ตั้งฐานทัพเรือเพื่อเฝ้าระวัง น่านน้ำในทะเลจีนใต้ที่ปัจจุบัน

กำลังมีข้อพิพากอยู่นั้นเอง ซึ่งเป็นการชนกันระหว่างสองมหาอำนาจ ระหว่างจีนและสหรัฐที่ถือว่าเป็น คู่ขัดแย้งกันเป็นอันดับ 1 ของโลก ตั้งแต่เข้าสู่ศตวรรษที่ 20 นั้นเอง นอกจากจะดูแลความมั่นคงในภูมิภาค เกาะแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

ทางประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 รวมถึงความเลวร้ายของสงคราม ที่เคยเกิดขึ้นกับชาวพื้นเมืองบนเกาะแห่งนี้ และด้วยที่ตั้งของเกาะอยู่ทางใต้ ประเทศญี่ปุ่นทำให้มีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น มากันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว ทำให้เกาะแห่งนี้ดูเหมือนเป็น เกาะๆหนึ่งในญี่ปุ่นเลยทีเดียว นอกจากจะเป็นฐานทัพเรือแล้ว ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครในโลกนั้นเอง 

สรุปการท่องเที่ยวในเกาะกวมเป็นอย่างไร?

นับว่าเป็นเกาะขนาดเล็กที่มี สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ อยู่รอบๆเกาะเลยทีเดียวเปรียบ เหมือนกับว่าเกาะแห่งนี้มีโมเดลเดียวกันกับ เกาะฮาวาย รัฐๆหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ที่เปลี่ยนเกาะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง รวมถึงเกาะแห่งนี้เองที่มีสถานรองรับบริการ นักท่องเที่ยวจำนวนมากรวมถึงรีสอร์ทที่พักต่างๆ ในดินแดนอันห่างไกลของโลกนั้นเอง เพราะเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่โดดเดียว

ในมหาสมุทรแปรซิฟิกอันกว้างใหญ่นั้นเอง นับว่าเป็นเขตการปกครองอีกแห่งหนึ่ง ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการ ฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่ในชุมชนให้กลายเป็น พื้นที่ทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์ ของชาติด้วยนั้นเอง ด้วยเสน่ห์ของเกาะแห่งนี้ทำให้

ที่แห่งนี้มีจุดเด่นในทางสถานที่ทางประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของเกาะมาตั้งแต่โบราณ นั้นเอง ให้เราได้ศึกษาประวัติของเกาะ สำหรับการมาทัวร์บนเกาะแห่งนี้นั้นเอง นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีอีกแห่ง ในการมาพักผ่อนในช่วงวันหยุด

และสัมผัสกับบรรยากาศของทะเลนั้นเองจึงทำให้มองว่า เกาะกวม เป็นที่ตั้งฐานทัพกองทัพเรือสหรัฐที่ มีการประยุกต์เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ในโมเดลเดียวกับเกาฮาวายที่โด่งดังนั้นเอง จนในปัจจุบันนั้น กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว

ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งบนโลกของเรา ด้วยปราการประการังธรรมชาติ ที่ล้อมรอบเกาะแห่งนี้เอาไว้นั้นเอง กลายเป็นจุดสนใจอย่างหนึ่งของ การท่องเที่ยวบนเกาะแห่งนี้ อันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และด้วยโมเดลธุรกิจแบบอเมริกัน

ทำให้การลงทุนพัฒนา ทางด้านการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างคึกคัก พาให้เหล่านักท่องเที่ยวญี่ปุ่น เดินทางมาเที่ยวที่แห่งนี้ ราวกับว่าเป็นเกาะๆหนึ่งในญี่ปุ่นเลยทีเดียว เพราะมีประวัติศาสตร์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ ภายในเกาะเองจะมีย่านต่างๆรวมถึง

แผ่นป้ายภาษาญี่ปุ่นพาให้นึกถึง ช่วงที่ญี่ปุ่นเข้ามาปกครองเกาะแห่งนี้ เหมือนในอดีตนั้นเอง หากใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวทะเล หรือทำกิจกรรมทางน้ำแล้วละก็ ไม่ควรพลาดการเดินทางมายังเกาะกวมแห่งนี้ ที่เป็นเกาะสวรรค์สำหรับการพักผ่อน ในช่วงวันหยุดนั้นเอง 

เล่นเกม PSP

สาธารณรัฐโดมินิกัน