เมืองในไอร์แลนด์

เมืองในไอร์แลนด์ เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ เตรียมพร้อมสำหรับการเดินทาง

เมืองในไอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ประวัติ เป็นอย่างไร?

เมืองในไอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ หรือ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ มีอีกชื่อที่คนทั่วไปต่างเรียกว่า ชาวไอริช ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ประวัติศาสตร์ มาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสคร์นั้นเอง นับว่าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ที่มีที่ตั้งอยู่ไกลสุดทางตะวันตก มีประชากรทั้งหมด 4 ล้านคน เป็นประเทศบนเกาะไอร์แลนด์ ซึ่งอยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ในยุโรป

ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งพื้นที่บนเกาะถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง โดยทางตอนบนนั้นจะเป็น ไอร์แลนด์เหนือ เป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักร ในงานกีฬาสำคัญต่างๆนั้น ชาวไอร์แลนด์ทั้งตอนเหนือและตอนกลาง

จะรวมกันแข่งขันภายใต้ชื่อไอร์แลนด์นั้นเอง นับว่าในอดีตนั้นไอร์แลนด์มีอารยธรรม ที่เก่าแก่มาตั้งนานเลยทีเดียว จากหลักฐานการขุดค้นพบ กระดูกหรือสิ่งของเครื่องใช้ ที่หาได้ทั่วบนเกาะแห่งนี้

อันเป็นหลักฐานบ่งบอกบรรพบุรุษของพวกเขานั้นเอง ซึ่งเดิมทีบนเกาะบริเตนนั้น แบ่งการปกครองตามชนเผ่าท้องถิ่น ที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้มานาน จนกระทั่งมาพบกับชาวแองโกล – แซกซอน ที่มีถิ่นฐานดั่งเดิมอยู่ที่เยอรมัน

ได้อพยพกันมาตั้งรกรากยังเกาะแห่งนี้ และสามารถต่อสู้แย่งชิงพื้นที่ กับชนเผ่าดั่งเดิมบนเกาะแห่งนี้ จนกระทั่งมาถึงช่วงยุคกลางเอง ที่อังกฤษได้พยายามรวมแผ่นดิน โดยการ บุกสก็อตแลนด์ หรือไอร์แลนด์ ที่มีพื้นที่ติดกับบนเกาะแห่งนี้

จนกระทั่งราชสำนักอังกฤษ ได้ควบคุมอาณาจักรอื่นๆบนเกาะใหญ่แห่งนี้ได้นั้นเอง ไอร์แลนด์เอง ได้เติบโตควบคู่มาพร้อมกับชาติอังกฤษ ที่มีการแข่งขันและดำรงชีพในแบบเกษตรกรรม และทำฟาร์มปศุสัตว์ เพื่อดำรงชีพและยังเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง

ของคนในไอร์แลนด์นั้นเอง จนกระทั่งในภายหลังนั้นที่อังกฤษ ได้ขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลก ในช่วงยุคล่าอาณานิคม ไอร์แลนด์เองได้มีข้อตกลงกับอังกฤษ ในทางเศรษฐกิจและสังคม จนกระทั่งต่อมาสังคมของคนอังกฤษ

ได้กลืนไอร์แลนด์เข้าเป็นส่วนหนึ่ง ของเกาะบริเตนใหญ่นั้นเอง จนมาถึงปัจจุบันที่ไอร์แลนด์ อยู่ในเครือจักรภพของสหราชอาณาจักร แต่มีการปกครองเป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นทางนิติบัตญัติ บริหาร หรือตุลาการนั้นเอง 

เมืองในไอร์แลนด์

เมืองในไอร์แลนด์ ไอร์แลนด์มีความสำคัญอย่างไรในภูมิภาคนี้

ด้วยเดิมทีเกาะบริเตนนั้น มีด้วยกันสามส่วนซึ่งแต่ละส่วนของเกาะนั้น จะมีอาณาจักรหรือผู้ปกครองท้องถิ่น ที่ดูแลและคุ้มครองเหล่าชนชาติของตัวเอง ชาวไอร์แลนด์เองก็ด้วยเช่นกัน ที่มีส่วนแบ่งเป็นไอร์แลนด์เหนือ และไอร์กลางทางตอนกลาง อันเป็นส่วนแบ่งทางวัฒนธรรม และสภาพอากาศของเกาะไอร์แลนด์นั้นเอง โดยในอดีตนั้นชาวไอริชมีความผูกพันธ์

กับการเดินเรือทำการประมง หรือการเดินเรือทางไกล ซึ่งในอดีตนั้นเทคโนโลยี ในการเดินเรือทางไกลยังไม่ได้พัฒนาไปไกลมาก เป็นเหมือนเพียงเรือข้ามฝั่งขนาดเล็ก ที่ไม่อาจสู้คลื่นพายุลมทะเลสูงๆได้นั้นเอง

อีกทั้งยังมีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง มาตั้งแต่อดีตแล้วนั้นเอง ด้วยการที่อยู่อาศัยร่วมกันมานับพันปี ไอร์แลนด์มักเจอกับผู้รุกราน อยู่เสมอโดยเฉพาะอาณาจักร ที่มาจากดินแดนอื่นอย่างอังกฤษ

มักจะพยายามควบคุมอาณาจักรต่างๆ บนเกาะแห่งนี้ที่มีหลากหลายอาณาจักร ซึ่งชาวไอริชเอง มีภาษาเฉพาะของตนเอง นั้นก็คือภาษาไอริชจนกระทั่งในภายหลัง ได้มีภาษาอังกฤษเข้ามาเป็น ส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันนั้นเอง

ในปัจจุบันนั้นเอง ไอร์แลนด์ได้มีระบบเศรษฐกิจ ที่ผูกเข้ากับเกาะบริเตนใหญ่ แต่ยังสามารถมีอำนาจบริหารตนเอง ทำให้การพัฒนาประเทศหรือสังคมนั้น ไอร์แลนด์กลับได้รับผลประโยชน์ จากการเป็นส่วนหนึ่งของจักรภพอังกฤษ

มาตั้งแต่ช่วงยุคอาณานิคมแล้วนั้นเอง ทำให้ไอร์แลนด์เองเป็นอีกประเทศที่มีประวัติศาสตร์ และอารธรรมที่ชวนให้ใครหลายคน จะต้องชอบประเทศนี้อย่างแน่นอน หากได้ลองศึกษาหรือเดินทางไปเที่ยวประเทศแห่งนี้ดูนั้นเอง

ไอร์แลนด์สถานที่ท่องเที่ยว เป็นอย่างไร?

บนเกาะแห่งนี้มีความใหญ่เป็นอันดับ 3 ของยุโรป ชาวไอร์แลนด์มีประวัติศาสตร์ ที่ยาวนานมาพร้อมๆกับยุโรป รวมถึงธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์ ของเกาะแห่งนี้ที่ ชวนให้เห็นถึงความสวยงาม ของป่าไม้รวมถึงทะเลชายฝั่ง ที่มุ่งหน้าสู่มหาสมุทรแอตแลนติก ความสวยงามของที่นี้นั้น มักมีภาพยนตร์และซีรี่ย์ดังหลายเรื่อง มาถ่ายทำยังที่แห่งนี้อันเป็นสถานที่ ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของไอร์แลนด์นั้นเอง

ปัจจุบันได้มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ที่ทำให้ประเทศนี้มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวนั้นเอง สถานที่แรกคือ ลอนดอนเดอร์รี่ ( Londonderry ) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของไอร์แลนด์เลยทีเดียว เดิมทีชื่อของเมืองนี้คือ เดอร์รี่ ( Derry )

เป็นภาษาไอริชที่แปลว่า ป่าละเมาะ มีแม่น้ำอยู่ใกล้เมืองชื่อ แม่น้ำฟอยล์ ( River Foyle ) ด้วยความคลาสสิคของเมืองแห่งนี้ มีสิ่งที่น่าสนใจให้เราได้ชมกันมากมาย สถาปัตยกรรมของเมืองรวมถึงป้อมปราการ อันเป็นการแสดงถึงยุคสมัย

ของไอร์แลนด์นั้นเอง สถานที่น่าสนใจของเมืองนี้คือ กำแพงเมืองเดอร์รี่ ( Derry City Wall ) อาสนวิหารเซ็นต์โคลม ( St. Columb’s Cathedral ) และหอคอยพิพิธภัณฑ์ ( Heritage Tower Museam ) นับว่าเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์

ที่ได้เดินชมเมืองโดยรอบๆแสนคลาสสิคนั้นเอง สถานที่ต่อไปคือ ไททานิก เบลฟาสต์ ( Titanic Belfast ) เป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับ บริษัทเดินเรืออาร์เอ็มเอส ไททานิก ( RMS Titanic ) ที่ครั้งหนึ่งได้เริ่มต่อเรือไททานิก

เหมือนกับในภาพยนตร์นั้นเอง และได้เริ่มเดินทางการที่ไอร์แลนด์เพื่อเดินทางข้ามทวีปไปยังอเมริกานั้นเอง แต่เรือกลับร่มกลางมหาสมุทรเสียก่อน ทำให้กลายเป็นตำนานประวัติศาสตร์ การเดินเรือของโลกเลยทีเดียว

ที่เป็นเรือเดินสมุทรใหญ่ล่มกลางทะเลนั้นเอง สถานที่แห่งนี้เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ ตามรอยเส้นทางการเดินเรือของไททานิก ที่นี้มีสิ่งของในยุคนั้นจำลองเอาไว้ รวมถึงห้องจัดแสดงบรรยากาศ ที่เรือชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็ง

ผ่านการแสดงภาพ เสียง และกลิ่น พาให้เราได้สัมผัสกับช่วงเวลานั้นอีกด้วย ใครที่ชื่นชอบหนังเรื่องนี้ แนะนำว่าไม่ควรพลาดเลยทีเดียว เราไปกันต่อที่ ปราสาทดันลูซ ( Dunluce Castle ) ซากปรักหักพังของปราสาทอันเก่าแก่สมัยยุคกลาง

ตั้งอยู่ตรงหน้าผาใกล้กับจุดชมวิว ไจแอนท์ คอสเวย์ ( Giants Causeway ) ตั้งอยู่ในเมืองบุชมิลล์ ( Bushmills ) ด้วยความสวยงามและเก่าแก่ของปราสาทแห่งนี้ ได้มีซีรี่ย์ชื่อดังอย่าง Game of Throne เข้ามาถ่ายทำยังปราสาทแห่งนี้อีกด้วย

ถ้าหากปราสาทแห่งนี้ มีความสมบูรณ์แบบคงมีความใหญ่โต และสวยงามเป็นอย่างมาก ด้วยกาลเวลาที่ผ่านไป ทำให้ปราสาทแห่งนี้ค่อยๆเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา เป็นอีกหนึ่งของความคลาสสิคนั้นเอง สถานที่สุดท้ายคือ คลิฟฟ์ ออฟ โมเฮอ ( Cliff of Moher )

เป็นหนึ่งใน 7 สิ่ง มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ตั้งอยู่เมืองแคลร์ ที่แห่งนี้มีลักษณะผาสูงเหนือแอตแลนติก และยังเป็นสถานที่ได้รับความคุ้มครองพิเศษ ( Special protected area : SPA ) จากองค์กรดูแลสิ่งแวดล้อม เพราะที่แห่งนี้มีสิ่งมีชีวิตหลากหลาย

และหายากทำให้ต้องมีการอนุรักษ์เอาไว้นั้นเอง ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของที่แห่งนี้ ทำให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ใครหลายๆคนอยากสัมผัส กับบรรยากาศของชายฝั่งที่นี้ เพื่อผ่อนคลายในช่วงวันหยุดนั้นเอง สถานที่ท่องเที่ยวของไอร์แลนด์ ไม่ได้มีเพียงแค่นี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมาก ที่เป็นธรรมชาติอันเป็นจุดเด่นของประเทศแห่งนี้นั้นเอง

เมืองในไอร์แลนด์

ปัจจุบันไอร์แลนด์เป็นอย่างไร?

ด้วยอารยธรรมที่เก่าแก่ร่วมกับเกาะใหญ่บริเตน ทำให้ดินแดนในหมู่เกาะบริเตนนั้น ได้รับอิทธิพลจากการเติบโตของเศรษฐกิจ ของประเทศ อังกฤษมาโดยตลอด ในปัจจุบันนั้นประเทศได้เป็น ประเทศอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ แปรรูปอาหาร เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม อันเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ที่ส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าต่างๆ

ถึงแม้จะเป็นเกาะทางตอนเหนือของยุโรป แต่มีทรัพยากรรวมถึงความสามารถ ในการผลิตซัพพลายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิก ส่งออกมาเป็นรายได้หลัก อีกทั้งยังมีการเปิดให้ลงจากต่างประเทศ ทำให้เศรษฐกิจในประเทศนั้น มีการพัฒนาและหมุนเวียน ถึงแม้ประชากรในประเทศจะมีไม่มาก แต่ก็สามารถพัฒนาตนเองได้อยู่ แถวหน้าของยุโรปนั้นด้วยนั้นเอง

สรุปการท่องเที่ยวไอร์แลนด์เป็นอย่างไร?

เป็นประเทศแห่งวัฒนธรรม และธรรมชาติที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ของทวีปยุโรปเลยทีเดียว อีกทั้งยังมีพันธุ์สัตว์น้ำที่หายาก ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และให้เข้าชม เพื่อการศึกษาเอาไว้ในอนาคตนั้นเอง ความคลาสสิคของประเทศนี้ เหมือนเราเดินอยู่ในช่วงยุคกลาง ที่มีเหล่าอัศวินเดินอยู่ทั่วทั้งเมือง เพราะด้วยป้อมปราการกำแพงเมืองต่างๆ ล้วนมาจากยุคกลางที่ไอร์แลนด์

เคยมีปัญหากับอังกฤษทางด้านพรมแดนนั้นเอง หากใครที่ชื่นชอบสัมผัสบรรยากาศ ธรรมชาติทางตอนเหนือของยุโรป ไอร์แลนด์นับว่าจะทำให้คุณไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน จึงทำให้มองว่า ไอร์แลนด์ เป็นประเทศที่เป็นเกาะขนาดใหญ่

เป็นอันดับสองของยุโรป อีกทั้งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติป่าไม้ และทางทะเลที่มีความผูกพันธ์มาตั้งแต่อดีต ทำให้ประเทศแห่งนี้สามารถ พัฒนาตนเองและยืนหยัดอยู่ในแถวหน้า ของยุโรปเหมือนดั่งในปัจจุบัน ที่ไอร์แลนด์เป็นประเทศหนึ่ง ที่มีความน่าสนใจในแง่ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมนั้นเอง

แหล่งเที่ยวยอดนิยม

เที่ยวไทยไปไหนดี

เล่นเกม nintendo