โอกินาว่า

โอกินาว่า เกาะแห่งอารยธรรมและแหล่งท่องเที่ยว ที่มีความเก่าแก่รายล้อมอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ของประเทศญี่ปุ่น

โอกินาว่า ประวัติ มีความเป็นมาอย่างไร?

โอกินาว่า เดิมทีนั้น โอกินาว่า มีการค้นพบหลักฐานของนักโบราณคดี ที่ว่ามีการอาศัยของชาวมินาโตงาวะ เป็นชาวท้องถิ่นดั่งเดิมที่อาศัยอยู่ในจังหวัดแห่งนี้ เมื่อราว 22,000 ปี ที่ผ่านมา มีหลายทฤษฎีที่เชื่อกันว่า คนท้องถิ่นดั่งเดิมมีแหล่งที่มาจากไหน บ้างก็ว่าแหล่งที่มาดั่งเดิม มาจากประเทศจีน บ้างทฤษฎีสันนิษฐานว่า ชาวมินาโตงาวะนั้นดั่งเดิมอาจจะเป็น

ชาวอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และภูมิภาคอื่นๆ เพราะตามหลักฐานดั่งเดิมนั้น วิถีชีวิตดั่งเดิมในยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้น โอกินาว่าเองเป็นศูนย์กลางล่าสัตว์ รวมถึงหาของป่า และการประมงในช่วงยุค

ที่เรียกว่าเนินเปลือกหอย ( Shell Mound) ซึ่งมีความยาวนานถึงศตวรรษที่ 10 จนกระทั่งในช่วง ศตวรรษที่ 12 ถึง 15 วิถีชีวิตของที่นี้เริ่มเปลี่ยนไป ผู้คนเริ่มเข้าสู่ยุคเกษตรกรรม จึงทำให้ประชากรเริ่มมีจำนวน มากขึ้น อย่างเห็นได้ชัดในยุคนี้ จังหวัดโอกินาว่านั้น เป็นศูนย์กลางทางการค้า ระหว่างจีนกับญี่ปุ่น เดิมที่บริเวณแห่งนี้อยู่ภายใต้การปกครอง ของอาณาจักรริวกิว

ซึ่งยังเป็นที่รู้จักของชาวยุโรปอีกในชื่อ เลกิโอส (Lequios) หรือ โกเรสุ (Goresu) อีกทั่งอาณาจักรริวกิวนั้น มีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างจีนมาอย่างยาวนาน ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนผู้ปกครอง

ทูตสัมพันธไมตรีจากทางจักรพรรดิจีน ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีทุกครั้ง จึงทำให้วัฒนธรรมและงานศิลปะ มีความผสมผสานกันระหว่างสองวัฒนธรรม จนกระทั่งอาณาจักรริวกิวได้ล้มสลายลง

ในปีค.ศ. 1875 ช่วงยุคเมจิ และได้ยกเลิกสัมพันธไมครีกับราชวงค์ชิง ที่เคยเป็นสถานะเมืองขึ้นของจีน เพื่อปฎิบัติตามกฎที่อยู่ใต้การปกครอง ของญี่ปุ่นแผ่นดินใหญ่ ตั้งแต่นั้นมาจึงได้ถูกจัดตั้ง ให้เป็นจังหวัดที่ชื่อว่าโอกินาว่านั้นเอง

โอกินาว่า

โอกินาว่า มี ความเปลี่ยนแปลง ตามยุคสมัยอย่างไร?

ด้วยในอดีตนั้น เกาะแห่งนี้เป็นอาณาจักรเล็กๆบนเกาะ ที่ติดต่อการค้ากับทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจีนที่มีความสัมพันธ์ที่มีมากว่าหลายพันปี วัฒนธรรมท้องถิ่นรวมถึงศิลปะต่างๆนั้น ได้รับมาจากการค้าทางการเดินเรือ ที่นำพาความเจริญเข้ามาสู่บนเกาะแห่งนี้ การเปลี่ยนแปลงของเกาะแห่งนี้ จึงเริ่มมาจากทางการค้าและการเมือง

ที่มีผลต่อดินแดน แผ่นดินใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น ในหลายศตวรรษ ที่แคว้นต่างๆรวมถึงชนเผ่าอื่นๆ ต่างพยายามยึดครองเกาะแห่งนี้ ที่เป็นอาณาจักรริวกิวอันรุ่งเรือง จนกระทั่งต่อมา

ช่วงสงครามกลางเมืองเซ็นโงคุ อาณาจักรริวกิวได้ถูกรุกรานโดย แคว้นซัตสึมะ ปัจจุบันนั้นคือจังหวัด คาโงชิมะ และต่อมาก็ได้ตกอยู่ภายใต้การปกครอง ของแคว้นซัตสึมะในปีค.ศ. 1606

ผุู้นำของริวกิวได้ไปเอโดะเข้าร่วมพิธีกรรม แสดงตัวเป็นส่วนหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ถึงแม้อาณาจักรริวกิวเอง จะเป็นเมืองขึ้นของจีน แต่ก็ตกเป็นส่วนหนึ่งของญี่ปุ่น และได้สิทธิ์ทางการค้ากับจีนตามเดิมอีกด้วย

หลังจากนั้นประมาณ 200 กว่าปี ประเทศญี่ปุ่นยุคเมจิ ปีค.ศ. 1875 ถูกทำให้ล้มสลาย เหตุเพราะการเมืองภายใน ช่วงยุคสมัยเปลี่ยนผ่านอำนาจโชกุน ไปอยู่ในที่ตัวพระจักรพรรดิ ทำให้เหล่าขุนนางดั่งเดิมแคว้นต่างๆ

ไม่ยินยอม จึงกลายเป็นสงครามกลางเมืองขึ้นอีกครั้ง แต่ถว่าช่วงยุคสมัยเมจินั้นเอง ประเทศญี่ปุ่นมีการค้าขายกับชาวตะวันตกมากขึ้น จึงมีการวิวัฒนาการทางทหารและอุตสาหกรรมมากขึ้น

ทำให้กองทัพทางฝ่ายรัฐบาลนั้น มีความทันสมัยและแข็งแกร่งอย่างมาก ด้วยอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างมากกว่า ฝ่ายขุนนางเก่าแก่ที่ยังคง ใช้วิธีการรบแบบเช่นเดิม อาณาจักรริวกิวเอง

จึงพ่ายแพ้ต่อทางการ และถูกตัดความสัมพันธ์กับราชวงค์ชิงของจีน ในฐานะเมืองขึ้น ทำให้ถึงคราวสิ้นสุดอาณาจักร ที่มีความเก่าแก่ทางอารยธรรม จากนั้นได้รับตั้งชื่อจังหวัดนี้ว่า โอกินาว่าและหลังจากนั้นเพียง 4 ปี รัฐบาลกลางได้แต่งตั้งให้นาย นาโอโยชิ นาเบชิมะ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดคนแรก ของจังหวัดนี้อีกด้วย

โอกินาว่า

โอกินาว่าสถานที่ท่องเที่ยว มีอะไรบ้าง?

โอกินาว่านับว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ และมีสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่น จนได้รับบันทึกไว้เป็นมรดกโลกของ Unesco ถึง 9 แห่งบนเกาะแห่งนี้ และยังมีธรรมชาติทางทะเล รายล้อมสมกับเป็นจังหวัดอันเก่าแก่ ของประเทศญี่ปุ่น ด้วยความที่ในอดีตอาณาจักรแห่งนี้ อยู่ภายใต้การปกครองของจีน จึงทำให้ที่นี้มีศิลปะร่วมกันระหว่างจีนและญี่ปุ่น

สังเกตได้จากสถาปัตยกรรม ประตู หรือ ปราสาทนั้นเอง สถานที่แรกที่เราแนะนำนั้นคือ ปราสาทชูริ ปราสาทแห่งนี้ได้ถูกทำลายลง จากการสู้รบกันในยุทธการโอกินาว่า จนหลงเหลือเพียงกำแพงปราสาท

จากนั้นได้มีการต่อเติม ประตูเรม่อนขึ้นมาใหม่ จากของเดิมที่ได้รับการเสียหาย รูปแบบของสถาปัตยกรรมนั้น มีความผสมผสานกันระหว่างจีนและญี่ปุ่น นับว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่ได้รับการขึ้นมรดกอีกด้วย เราไปกันต่อที่

เกาะอิชิงากิ ตั้งอยุ่ในหมู่เกาะยาเอะยามะ บนเกาะนั้นมีหาดทรายสีขาว ที่มีความสวยงาม โดยเฉพาะที่หาดโยเนะฮาระ (Yonehara) เป็นจุดเล่นน้ำ ดำน้ำ นับว่าเป็นจุดยอดนิยม มีธรรมชาติทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์

สถานที่ต่อไปที่แนะนำคือ ปราสาทนากางุสึคุ (Nakagusuku Castle) เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นในช่วงอาณาจักรริวกิว ปัจจุบันถูกทำลายลง เหลือเพียงกำแพงหิน ที่มีความสมบูรณ์อย่างมาก

ถึงแม้อายุของมันจะหลายร้อยปีก็ตาม แต่ยังคงตั้งเด่นตระหง่า สถาปัตยกรรมของกำแพง เหมือนกำแพงป้อมปราการของจีน หรือ เกาหลี ที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีน อีกทั้งที่แห่งนี้ยังได้รับรองเป็นมรดกโลกอีกด้วย

สถานที่สุดท้ายที่เราแนะนำกันคือ มิฮามะ หมู่บ้านชาวอเมริกัน นับว่ามีความโดดเด่นอย่างมาก โดยสไตล์การก่อสร้างที่เป็นอเมริกา ได้รับอิทธิพลจากกองทัพอเมริกา ที่มาตั้งถิ่นฐานหลังจาก

ได้รับชัยชนะสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้สถานที่แห่งนี้ เป็นศูนย์รวมความบันเทิงสไตล์อเมริกัน มีชิงช้าสวรรค์ที่โดดเด่น และเป็นแหล่งช้อปปิ้ง คาเฟ่ ร้านอาหาร ต่างๆให้เรารู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่

ในฟลอริด้าอย่างนั้นเลย นอกเหนือจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว อีกมากบนจังหวัดโอกินาว่า ที่เราไม่ได้แนะนำให้กับคุณ นับว่าโอกินาว่าเองเป็นจังหวัด ที่มีเสน่ห์ทางธรรมชาติเป็นอย่างมาก สำหรับการมาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

ศิลปะวัฒนธรรม บนเกาะโอกินาว่าเป็นอย่างไร?

อย่างที่ทราบกันว่า ครั้งหนึ่งจังหวัดโอกินาว่า เป็นอาณาจักรริวกิวมาก่อน และยังอยู่ใต้การปกครองของจีนอีกด้วยแล้ว ทำให้โอกินาว่านั้นเอง มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันกับจีน บนพื้นที่จังหวัดโอกินาว่านั้นเอง ได้รับการค้าขายและเชื่อมความสัมพันธไมตรี กับประเทศจีนมาหลายศตวรรษ อิทธิพลและวัฒนธรรมจึงหลั่งไหล กันมาพร้อมกับเรือสำเภาเหล่านั้น

ว่ากันว่าตามทฤษฎีของนักประวัติศาสตร์ ได้กล่าวไว้ว่า เดิมที่ชาวท้องถิ่นบนเกาะโอกินาว่านั้น มาจากการตั้งรกรากของ ขบวนเรือสำรวจหาน้ำอัมฤทธิ์ ความเชื่อที่ว่าเป็นอมตะของ จิ๋นซี ฮ่องเต้

ช่วงราชวงค์ฉินของประเทศจีน ขบวนเรือต่างๆที่กระจัดกระจาย หลังจากที่ทราบข่าวการสิ้นพระชนของ จิ๋นซี ฮ่องเต้ ด้วยการแผ่นดินใหม่ที่ห่างไกล จากการปกครองของแผ่นดินใหญ่

และหนีความผิดจากโทษที่ทำภารกิจไม่สำเร็จอีกด้วย จึงทำให้ขบวนเรือต่างๆที่กระจายออกสำรวจ ต่างตั้งรกรากของตัวเองบนแผ่นดินใหม่ ปัจจุบันจึงกลายเป็นประเทศต่างๆ อย่างฮองกง ไต้หวัน มาเก๊า เป็นต้น

รวมถึงเกาะแห่งโอกินาว่าด้วย นับว่าเป็นอีกทฤษฏีหนึ่งเลย ที่ดูมีความน่าสนใจอย่างมาก เพราะดูจากเครื่องแต่งกาย อาวุธ ศิลปะวัฒนธรรม นั้นล้วนมีรากดั่งเดิม มาจากชาวฮั่นที่อพยพเข้ามาอาศัย

รวมถึงการค้าขายอีกด้วย โอกินาว่าแห่งนี้นั้นต่างได้รับอิทธิพล จากการผลัดเปลี่ยนผู้ครอบครอง ที่แห่งนี้มาโดยตลอด จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง กองทัพสหรัฐได้เข้ามาตั้งกองทัพ

อยู่บนเกาะแห่งนี้อีกด้วย ทำให้วัฒนธรรมอเมริกัน ได้เข้ามาเผยแพร่ ทำให้กีฬาเบสบอล กลายเป็นอีกหนึ่งกีฬายอดนิยมในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ทำให้เห็นได้ว่าเกาะแห่งนี้ มีอารยธรรมอันหลากหลาย และเก่าแก่มาอย่างยาวนาน

สรุปการเดินทางไปเที่ยว เป็นอย่างไรบ้าง?

เกาะโอกินาว่านั้น นอกจากเป็นเกาะที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน แล้วยังมีทรัพยากรธรรมชาติ ที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาและทะเล สถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะนั้นมีความหลากหลาย และยังมีความน่าสนใจ ในการจัดโซนการท่องเที่ยว ที่ดูเข้ากับธรรมชาติได้ดี เหมาะกับเป็นเมืองที่มาพักผ่อน เที่ยวชมความสวยงาม ของทะเลและสัตว์น้ำ

ที่มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างความประทับใจให้กับ นักท่องเที่ยวต่างๆที่มาเยือน จนต้องหลงเสน่ห์บนเกาะแห่งนี้ ที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนจังหวัดไหน ในประเทศญี่ปุ่นอีกแล้ว

จึงทำให้ มองว่าเกาะโอกินาว่านั้น เป็นแหล่งพื้นที่ประวัติศาสตร์ อันเก่าแก่ของญี่ปุ่น ที่มีเสน่ห์ดึงดูดให้กับการท่องเที่ยว ของประเทศญี่ปุ่น ด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม

บนเกาะแห่งนี้จึงมีสถาปัตยกรรม ที่บ่งบอกถึงอารยธรรมต่างๆ ภายในโลกแห่งนี้อีกด้วย หากใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวธรรมชาติ ศึกษาประวัติศาสตร์แล้วละก็ ห้ามพลาดอย่างแน่นอน

แหล่งเที่ยวยอดนิยม

ภูเขายอดนิยม

รีวิว Cyberpunk